NLeiser – Khoma Swi Tiya (feat. 16 Cenas, Pirhos & Ubakka ( 2019 ) Genero Hip-Hop;
NLeiser – Khoma Swi Tiya (feat. 16 Cenas, Pirhos & Ubakka ( 2019 ) [DOWNLOAD]
NLeiser – Khoma Swi Tiya (feat. 16 Cenas, Pirhos & Ubakka ( 2019 ) [DOWNLOAD]